Over het museum

Het Archeologisch Museum is het oudheidkundig museum van de stad Amsterdam. De antieke beschavingen uit het Oude Egypte, het Nabije Oosten, de Griekse wereld, Etrurië en het Romeinse Rijk komen in het museum opnieuw tot leven. Kunst- en gebruiksvoorwerpen uit de periode van 4000 voor Chr. tot 500 na Chr. geven een goed beeld van het dagelijks leven, mythologie en godsdienst in de antieke Oudheid.

Op komst!

Goed gegoten! 5000 jaar brons
29 november 2007 - 02 maart 2008

Poetste een Egyptenaar koper? Waar spiegelde een Griek zich in?
En hoe maakte een Romein een bronzen standbeeld?

Lees verder...
Agenda